گزیدهایی از سروده های شهید والا مقام سپهر

 

    گزیدهایی از سروده های شهید والا مقام سپهر

 

اتل متل یه جعبه پر از مداد رنگی

اتل متل یه بچه چه بچه قشنگی

 

با یه مداد هاش ب تو ی اتاق نشسته

فکر میکنه به بابا جفت چشاشو بسته

قربون برم بابامو الان اگر زنده بود صورت مهربونش حتما پر از خنده بود

 

 

با قهوه ای کم رنگ دهان و لب رو کشید

صورتش و عقب برد قشنگ نگاه کرد و دید

قهوای رو گذاشت مداد هنایی برداشت

 

 

رو صورت بابا جون ریش قشنگی هم کاشت

بعد با مداد هاش ب جشمی کشید و بعدش با یک مداد مشکی چشارو مشکی کردش

 

 

پیشونی رم کشیدش بعد هم موهای بلند بعد با مداد سبزش براش کشید یه سر بند

بعد با مداد زردش رو سر بند سبز اون گنبدی از طلا زد

زیرش نوشت بابا جون  

/ 0 نظر / 23 بازدید