تولد مادر

عباس جان هنوز همه میدانند آن زمان پیشانی بندت جمله یازهرا را بر خود داشت این

روزها که حرف مادر اس دل ها همه سراغت را میگیرد چرا که یا فاطمه فقط حک بر

پیشانیت نبود  در سمت دلت میشد عطرش را بویید تولد مادرت بانوی دو عالم مبارک

 باد

 

/ 0 نظر / 20 بازدید