سردار شهید عباسعلی خادمی معاون ادوات لشگر 19 فجر


Photo Sharing - Video Sharing - Photo Printing

از کلیه عزیزانی که این شهید را می شناسند  یا خاطره ای از این شهید دارند تقاضا دارم مطالب خود را به این و بلاگ ارسال نمایند.

/ 0 نظر / 21 بازدید